Bentenmusume: Junmai Nama Genshu Gohyakumangoku "Arabashiri" R02BY 720ml